A csalás bűncselekmény és szabálysértés is lehet

A csaló ellen azért lép fel a társadalom határozottan – és a büntető törvénykönyv erejével – mert a csalás következtében a becsapott embernek kára keletkezik, és a társadalom minden tagját megilleti a jogi védelem. Természetesen ez a védelem a csalással gyanúsítottakat is megilleti, számukra egy megfelelően képzett ügyvéd jelentheti a megnyugtató védelmet. Természetesen senkire sem lehet rásütni a bélyeget hogy csaló, amíg ezt a bíróság jogerősen ki nem mondta. Az eljárás során a hatóságok minden esetben kötelesek vizsgálni a csalással okozott kár összegét, hiszen 50000 Ft kárértéket határozott meg a jogszabály határértékként a szabálysértés és a bűncselekmény elkülönítésére.