Lengyel Magyar Baráti Társaság, lengyel nemzetiség Kaposvár

A Lengyel Magyar Társaság célja a magyar és a lengyel nép évezredes múltra visszatekintő barátságának ápolása, a hagyományok ébrentartása és széleskörű publikálása, a két nép kulturális örökségének alapos megismerése és megismertetése, emberi kapcsolatok kialakítása.

A lengyel magyar kör céljai:

-Együttműködni a Lengyel Intézettel, illetve más megyék és városok baráti köreivel, civil szervezeteivel.
-Együttműködik a Kaposvári Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal.
-Évente szervez programokat.
-A rendezvényeket minden érdeklődő számára nyitottan szervezi.
-Kezdeményez lengyelországi utazásokat, kirándulásokat.