Életbiztosítási tudnivalók online

Az életbiztosítás az egyik legeslegnépszerűbb biztosítási alternatíva, amely a későbbi élethelyzetekre való felkészülésszolgálatában áll. Az életbiztosításban három szereplő van. Az életbiztosításban a szerződést kötő félnek van díjfizetési kötelezettsége. Amennyiben az életbiztosítást szerződő nem azonos a biztosítottal, úgy az életbiztosítás megkötéséhez, potenciális módosításához a biztosított fél hozzájárulása is szükséges. Az életbiztosítási szerződés biztosítottja az a fél, akinek az életével kapcsolatos esemény megvalósulása esetén a biztosító szolgáltat. A biztosított személy kizárólag természetes személy lehet, a biztosítás megkötéséhez artikulált hozzájárulását pedig bármikor visszavonhatja. A szerződő fél illetve a biztosított  által együttesen megjelölt személy az életbiztosítási szerződésben a kedvezményezett, akinek a biztosító társaság szolgáltat. Abból fakadóan, hogy egy életbiztosítás megkötése számos bonyodalommal és pénz számolgatással folyik, a http://eletbiztositasok.hu blogon megtudhat mindent az életbiztosításokról függetlenül,  mindennemű ködösítéstől mentesen!